Home > Onze vereniging

BENEROB: Federatie van Belgische en Nederlandse E-Rokers

21-05-2012, door

"Benerob" is de organisatie die de belangen van de Nederlandstalige e-roken behartigd. We houden ons vooral bezig met de promotie van het elektrisch roken. Ook proberen we op de hoogte te blijven van het laatste juridische nieuws. Samen met onze raadsman bereiden we een dossier voor om in de tegenaanval te gaan wanneer de overheid zou overwegen om de e-sigaret te verbieden.

Benerob

We zijn op 12 mei 2011 opgericht in Haarlem. Bij de oorspronkelijke oprichters horen de huidige leden: Mathijs Broodkamp en Henk Scheffer. Michiel Jeurissen was de eerste voorzitter, maar gaf er na enkele maanden al de brui aan.

Op 1 september werd in Essen bij Antwerpen de Belgische tak opgezet door Ruben Cuypers en Ad De Jong. Ruben Cuypers werd in november 2012 voorzitter en is de drijvende kracht achter dit project.

Onze vereniging gaat over de landsgrenzen heen. We zijn dus actief in zowel Nederland als België. Onze voertaal is wel het Nederlands aangezien er geen Franstalige redacteurs zich kandidaat gesteld hebben. Moest dit momenteel nog voordoen, zal de algemene leden vergadering hierover moeten beslissen.

Jaarlijks vindt de algemene leden vergadering plaats in Breda en dit de 2de zaterdag van januari. Er wordt dan nieuwe bestuursleden aangeduid alsook de krijtlijnen opgezet voor de geplande activiteiten.

Ruben Cuypers is dus voorzitter van onze club, Mathijs Broodkamp is de ondervoorzitter, Guido Van Hecke is penningmeester en ondergetekende werd als secretaris verkozen.

Onze organisatie promoot dus het elektrisch roken als zijnde een gezonder alternatief voor het roken van tabak, dit betekent echter niet dat we onze lezers oproepen om te starten met roken. Zeker zwangere vrouwen en jongeren raden we te strengste af om dit genotsmiddel aan te schaffen. Hoe dan ook, we kunnen natuurlijk niemand verbieden en daarom zullen we objectieve informatie bieden want een "gewaarschuwde" man (vrouw) is er twee waard.

Veel leesplezier,
uw secretaris,
Marleen Vermeulen
Reageer en geef uw mening: