Home > Milieuvriendelijk

E-sigaretten zijn milieuvriendelijker

06-08-2012, door

Tegenwoordig zijn we meer en meer bewust dat we duurzaam moeten omgaan met het milieu. Voor sommige is de wereld al om zeep, andere geloven dat we alles nog kunnen rechttrekken. Hoe dan ook, willen we de dag van vandaag nog trendvol zijn, dan moet ons product een 'groen' zijn. Daarom nemen we de traditionele en elektronische sigaret eens onder de loep en zien we wie het duel wint.

De tabakssigaret is vervuilend

Vervuilende sigaretten peuken

Ze zijn klein en onschuldig, maar sigarettenpeuken zijn zwerfvuil vol met giftige stoffen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onlangs vastgesteld dat 80 procent van deze peuken in het wild gegooid wordt. En dat zijn er jaarlijks maar liefst 4,5 biljoen. Dit is wereldwijd goed voor 35% van het sluikstorten. Ondertussen schiet de overheid, noch de industrie in actie.

Vooral de sigarettenfilters zijn de boosdoener. Ze zijn slecht biologisch afbreekbaar, bestaan uit plastiek en komen helaas veel terecht in de magen van vissen en vogels.

De jaarlijkse kost om deze peuken op te ruimen wordt geraamd op 30 biljoen euro. Dit zijn zeer trieste cijfers want een filter bestaat voor 95% uit kunststof dat meer dan 12 jaar duurt om af te breken. In peuken zijn meer dan 4.000 chemische afbraakproducten aangetroffen waaronder arsenicum, cyanide, cadmium en lood. Vele van deze stoffen zijn dus kankerverwekkend en/of verstoren de hormoonhuishouding.

Uit een recente studie blijkt dat de peuken effectief gif lekken naar hun omgeving. Dat gif kan zelfs terecht komen in de voedselketen.

Er bestaan biologisch afbreekbare filters maar om onverklaarbare redenen zijn deze allemaal afgevoerd.

De e-sigaret is milieuvriendelijker

De herbruikbare e-sigaret heeft gelukkig geen chemische gevaarlijke stoffen. Nicotine is misschien wel slecht voor het hart, voor het milieu is er geen gevaar.

We gevaarlijk voor het milieu kan de batterij zijn. Dit is een meestal een standaard Li-Ion batterij (zoals ook in elke GSM tegenwoordig zit), en deze batterij mag zeker niet in de vrije natuur belanden. Recycleren is daarom de boodschap. Dit is trouwens een eenvoudig proces. Breng daarom altijd je versleten e-sigaret naar het container park.

Om een volledig beeld te hebben over de totale impact van de elektronische sigaret, zouden we de totale cijfers moeten hebben over het aantal gebruikers wereldwijd. Dit helaas moeilijk in te schatten want officiele cijfers zijn er niet. Dit komt vooral omdat in verschillende landen er een zwarte markt is. Daarom pleiten we toch dat de politiek hier iets aan doet.

Elektrische sigaretten kunnen dus beter zijn voor het milieu mits de batterij gerecycleerd wordt.
Reageer en geef uw mening: